Diensten

Door op landelijk niveau diverse diensten aan haar cliĆ«nten te bieden, wil D’HERO Movement bijdragen aan de bestrijding van elke vorm van discriminatie en in het discriminatie jegens bijzonder mensen van Afrikaanse afkomst.

Dit zal in eerste instantie geschieden via onderstaande diensten:

Landelijk Meldpunt Racisme
Mensen kunnen bij klachten over en signalen van racisme bij een centraal punt terecht. Het Landelijk Meldpunt Racisme van D’HERO Movement beschikt over mensen die de melding serieus nemen en indien nodig met de juiste vakkundigheid en voeling in behandeling nemen.

Juridische Ondersteuning
Bij constatering van welke vorm van racisme dan ook, biedt D’HERO Movement vanuit een eerlijk perspectief juridische ondersteuning aan haar cliĆ«nten. Hierbij staat het bestrijden van raciale profilering centraal. D’HERO Movement vindt het belangrijk dat ook mensen van Afrikaanse afkomst de juiste begeleiding in elke juridische procedure krijgen en dat daarbij rekening wordt gehouden met hun eigen normen en waarden. Daarom kan deze groep altijd een beroep doen op derekeningige juristen van D’HERO Movement die met onbevooroordeeld begrip en voor een scherp tarief hun juridische ondersteuning bieden.