Activiteiten

D’HERO Movement heeft voornamelijk voor mensen van Afrikaanse afkomst op het gebied van antiracisme diverse projecten en activiteiten in ontwikkeling. In 2015 zal de uitvoering van de volgende projecten starten:

Weekendschool My Life, My History
Dit is een weekend scholingsprogramma voor jongeren van Afrikaanse afkomst in de leeftijdscategorie van 10 t/m 17 jaar. Gedurende een bepaalde periode zullen zij worden onderwezen in de vakken Black History, maatschappelijke vorming, sociale vaardigheden, kunst, cultuur en spiritualiteit van en voor mensen van Afrikaanse afkomst.

Doelstellingen:
– De jongeren basis inzicht verschaffen over hun afkomst en de culturele ontwikkeling die hun voorouders hebben doorgemaakt.
– De jongeren helpen zich weerbaarder op te stellen en te handhaven binnen de Nederlandse samenleving.
– De jongeren kennis laten opdoen en filosoferen over hun eigen levensbeschouwing en spiritualiteit.